Get Adobe Flash player

Beleid en Protocollen

 

We maken gebruik van protocollen voor situaties die zorg en opmerkzaamheid vereisen.

Bijvoorbeeld hoe te handelen:

  • Wanneer bij een kind geruime tijd problemen worden gesignaleerd
  • Wanneer het vermoeden bestaat van kindermishandeling
  • In geval van een lichamelijk ongeluk van een kind
  • Wanneer een kind niet wordt opgehaald
  • Wanneer een pedagogisch medewerker onverwacht ziek is of wordt

In het protocol staat beschreven welke stappen de pedagogisch medewerker moet zetten en met wie hij of zij moet overleggen. Met wie binnen welke termijn contact moet worden opgenomen en wie geïnformeerd moet worden.

Onze protocollen zijn op te vragen bij de medewerkers wanneer u deze in wilt zien.