Get Adobe Flash player

Onze Visie

Visie KDV Wereldvlinders

Binnen ons kinderdagverblijf wordt een sfeer gecreëerd die ervoor zorgt dat de kinderen zich prettig en veilig voelen. Daardoor krijgen ze vertrouwen in eigen kunnen en durven ze voor zichzelf op te komen. Tevens ontwikkelen ze op deze manier respect voor zichzelf en anderen en leren zelfstandig en sociaal vaardig te zijn.

Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in het pedagogisch handelen en er wordt aandacht gegeven aan het samen leven en spelen in groepsverband. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders met als basis wederzijds vertrouwen, openheid en respect.

Ieder kind heeft de drang in zich om zich te ontwikkelen en doet dit op zijn eigen tempo. Daarbij heeft het echter wel de juiste omgeving nodig. Een omgeving waarin het zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt, die voldoende veiligheid en geborgenheid biedt. 

 

Onze medewerkers zijn erg betrokken bij ouders en kinderen en stralen dit uit door hun warme benadering, een knuffel, aai over de bol, echte, gemeende aandacht voor het kind

 

Steeds vindt er een wisselwerking plaats tussen aanleg (datgene wat het kind in zich heeft) en omgeving.

In elke fase van zijn ontwikkeling heeft het kind weer andere behoeften en interesses en leert het kind weer nieuwe dingen. Hier spelen onze medewerkers continue op in en doordat we met twee leeftijdsgroepen werken kunnen we hier groepsgewijs beter op inspelen.

Pedagogisch beleidsplan

Onze visie en werkwijze staan uitgebreid beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Deze kunt u te allen tijde inzien op de locatie.

Ons beleidsplan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Wij betrekken ouders hier ook graag bij!